CDA-F | HiRef S.p.A.

.

CDA-F

<p><strong>Enfriadoras con refrigerante natural R744 (CO</strong><sub><strong>2</strong></sub><strong>)</strong> refrigeradas por aire y con compresores modulantes - versión Free-Cooling</p>